Vše, co potřebujete vědět
o studiu v USA

Připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete vědět jako rodič i jako budoucí student univerzity či vysoké školy v USA.

Vysokoškolské vzdělávání v USA

Přihlášky na studium VŠ v USA

Přijímačky na univerzitu v USA

Náklady na studium v USA

Stipendium

Spolupráce se Sportegy Futures

Speciálně pro rodiče

Vysokoškolské vzdělávání v USA

V čem se liší studium v USA od studia na české vysoké škole?

Zkusíme odpovědět velmi stručně. 🙂 Principem je americké vysoké školství podobné studiu české střední školy. Známky se sbírají po celou dobu semestru, odevzdávají se různé projekty, píše se tzv. „mid-term“. Díky tomu studenti vstřebají více informací a není takový tlak na závěrečnou zkoušku jako na českých VŠ. Pokud budeš makat celý semestr, nepokazí ti úspěch ani D ze závěrečného testu.

Další odlišnosti:

 • Studium je více interaktivní, proložené informacemi z praxe, projekty atd.
 • Specializaci si můžeš vybrat až v průběhu studia, případně postupně přibírat obory.
 • Spousta testů je multiple-choices, tedy vybíráš odpovědi na otázku z několika možností.
Jaké jsou typy vysokých škol v USA?

Ve Spojených státech existují tři typy vysokých škol: univerzity, vysoké školy a komunitní vysoké školy.

 • Univerzita (university) nabízí bakalářské (undergraduate), magisterské a doktorské (graduate) studium.
 • Vysoká škola (college) poskytuje pouze bakalářské programy nebo je součástí větší univerzity.
 • Komunitní vysoká škola (community college) nabízí pouze dvouletý bakalářský program (associate’s degree).

USA má bezkonkurenčně největší množství institucí nabízejících vysokoškolské vzdělání, bezmála 5 300. Americké vysoké školy se pravidelně řadí mezi nejprestižnější na světě.

Jaký je rozdíl mezi soukromou a veřejnou vysokou školou v USA?

Vysoké školy v USA nepodléhají žádnému centrálnímu orgánu, jako je například ministerstvo. Veřejné školy a univerzity reguluje každý stát samostatně. Soukromé školy jsou nezávislé instituce a často fungují jako neziskové organizace.

Jak jsou VŠ v Americe akreditované?

Systém akreditace je v USA jiný než u nás. Proto je vždy důležité zjistit, jestli škola, na kterou se hlásíš, patří mezi akreditované.

Jak vybrat správnou vysokou školu?

Aspekty výběru jsou dva: akademický a sportovní. Akademicky jsou ty největší/státní univerzity na podobné úrovni. Někdy se liší obor od oboru, ale určitá míra kvality je zaručena. Akademickou prestiží se liší školy sdružené v Ivy League a pár vybraných univerzit.

Co se týče sportu, hraje tu roli spousta proměnných – velikost školy, týmů, kvalita konference, ve které tým je, a samozřejmě trenér a tým.

Cílem studia v USA je vybrat správný fit, tedy najít instituci, která bude zajímavá pro tebe a zároveň budeš ty zajímavý/á pro ni. Jde o vzájemně výhodný partnerský vztah. Na začátku proto vytuníme tvůj profil a na základě studijních i sportovních výkonů vytvoříme college list – seznam škol, které pro tebe můžou být vhodné.

Čeští studenti mívají zájem o studium prestižních a výběrových amerických univerzit, kterých je v USA několik set. Desítky z nich jsou k zahraničním studentům velmi štědré a nabízejí zajímavá stipendia. Nech si proto dost času na výběr školy a posouzení svých reálných šancí na přijetí.

Našim klientům – budoucím studentům – s výběrem školy pomáháme tím, že na základě jejich profilu kontaktujeme univerzity napřímo. Máme sportovní manažery v Americe, díky kterým známe atmosféru na škole, a dokážeme tak sestavit tzv. college list přesně pro tebe. Vycházíme hlavně z těchto kritérií:

 • velikost školy
 • poloha (stát, velikost města, vzdálenost na zápasy)
 • úroveň školy
 • nabídka studijních oborů
 • úroveň sportovních programů
 • výše a rozsah stipendia
 • skladba týmu a trenér
 • bydlení a jeho umístění
 • kritéria pro přijetí
To znamená, že si můžu vybírat školu a tým?

Ano! Chceme, abys byl/a spokojený/á. Vždy s tebou konzultujeme, jak to na škole chodí, jaký je trenér a tým, a podle toho ti doporučíme, co by bylo nejlepší.

Co můžu udělat pro to, abych se dostal/a na univerzitu v USA?

První krok je se nám ozvat. 🙂 Pak určitě nepolevuj ve škole ani ve sportu. Jedině se skvělými výsledky získáš ty nejlepší nabídky od vysokých škol na studium a stipendium.

Jak vypadá bakalářské studium v USA?

Bakalářské programy jsou ve Státech zpravidla čtyřleté. První ročník je většinou obecný, obor si studenti vybírají až od druhého ročníku. Spíš než obor je proto důležité vybírat školu.

Během prvních dvou let studia si studenti zapíšou předměty, které jsou součástí tzv. svobodných umění (liberal arts). Ty mohou být kombinací z různých oborů. Dalo by se to přirovnat k principu českého gymnázia, ale na univerzitní úrovni. Obecnější záběr bakalářského studia vyhovuje všestrannějším studentům, kteří mají širší spektrum zájmů. Zároveň ti umožňuje, že ani v okamžiku podání přihlášky nemusíš pevně znát svou budoucí specializaci. Některé obory, jako jsou například právo nebo medicína, navíc ani nelze studovat na bakalářské úrovni a můžeš na ně nastoupit až po dokončení bakaláře.

Vedle bakalářského studia lze po střední škole nastoupit na community college, což je škola podobná našim VOŠ, a po ukončení dvouletého studia můžeš přejít na klasické bakalářské studium.

Pro úspěšné absolvování studia je třeba, abys splnil/a všechny předměty liberal arts a předměty oboru, který sis zvolil/a.

Jak je to s navazujícím (magisterským) studiem?

Bakalářské a magisterské či doktorské studium jsou v USA výrazně oddělené a není zvykem, aby studenti pokračovali v navazujícím studiu na stejné škole. Při výběru školy se proto nemusíš soustředit jen na univerzity, které nabízejí bakalářské i magisterské a doktorské programy. Naopak. Kvalitní bakalářská college tě může na pokračující studium připravit líp než univerzita.

Na magistra pokračuje v USA poměrně malá část studentů, spousta z nich mezi bakalářským a dalším studiem pracuje. Proto jsou nároky na požadovanou praxi u pracovních nabídek v USA větší a také průměrný věk studentů navazujícího studia je vyšší než u nás.

Uznávají české školy a firmy titul z USA?

Pokud budeš studovat VŠ v USA a pak chtít navázat v Česku, bude třeba diplom tzv. nostrifikovat. Ještě v USA musíš požádat notáře o ověření podpisu na diplomu a taky o apostilu. Potom je třeba dokument nechat přeložit a pak teprve žádat o nostrifikaci, a to na vysoké škole, která v ČR vyučuje podobný program, jaký jsi studoval v USA. S procesem ti samozřejmě rádi pomůžeme a podrobně ti ho vysvětlíme.

Pokud budeš chtít titul doložit v zaměstnání, nostrifikace není potřeba, takže v tomhle je to jednodušší. 🙂

Přihlášky na studium VŠ v USA

Kdy se podávají přihlášky na univerzity v USA?

Standardní uzávěrka přihlášek (Regular Decision) je obvykle na podzim nebo v zimě téměř rok před nástupem a celý proces trvá minimálně 6 měsíců. Doporučujeme proto začít s přípravami už ve třetím ročníku SŠ, minimálně rok a půl před zahájením studia.

Řada škol nabízí možnost podat přihlášku v předtermínu, a to buď zavazující Early Decision, kterou můžeš podat jen na jednu školu, nebo volnější Early Action. Ty mají termíny uzávěrek už na podzim a výsledky se obvykle dozvíš do Vánoc.

Některé školy přijímají přihlášky průběžně (tzv. Rolling Admission), ale i v tomto případě doporučujeme podat přihlášku raději dřív, protože se postupně zaplňují místa a rozdávají stipendia.

Co je třeba doložit k přihlášce?

Americké vysoké školy posuzují vhodnost uchazeče na základě dodaných podkladů a přijímacích testů. Kromě studijních výsledků a přijímaček je zajímají motivace a plány do budoucna, zájem o obor či potenciál studenta. K přihlášce je proto třeba doložit:

 • kopii maturitního vysvědčení i běžných vysvědčení ze střední školy (přeložené),
 • výsledky standardizovaných testů (SAT, ACT, GRE, GMAT),
 • certifikát o jazykové vybavenosti (TOEFL, Duolingo, IELTS),
 • esej,
 • doporučující dopis,
 • některé školy požadují také osobní pohovor / online interview.

V případě, že budeš žádat o stipendium, bude také třeba dodat informace o tvém finančním zázemí, dodat překlad daňových přiznání rodičů apod. Krok po kroku tě vším provedeme.

Kromě oficiálních dokumentů budou školu zajímat také informace o rodinném zázemí, školních i mimoškolních aktivitách nebo oceněních (např. olympiáda z matematiky, dobrovolnická činnost atp.).

S přípravou na testy i doporučením, jak napsat esej, rádi pomůžeme. V rámci našich balíčků nabízíme až 28 přípravných lekcí na přijímací zkoušky.

Jakou esej školy požadují?

Cílem eseje je ukázat škole, kdo jsi. Nejsou to motivační dopisy, příběhy ani delší verze životopisu. Univerzity mohou vyžadovat různé druhy esejí:

 • Osobní esej (personal statement)
 • Doplňkové eseje (supplemental essays)
 • Osobní prohlášení (statement of purpose) – to školy požadují až pro navazující studium
Proč chce univerzita i klasická vysvědčení, nejen to maturitní?

Americké univerzity zajímají průběžné výsledky vzdělávání. Chtějí tak získat lepší představu o tvé studijní dráze, což jim pomůže lépe odhadnout, jak se ti u nich bude dařit. Kromě toho budeš potřebovat tzv. transcript, tedy výpis předmětů a známek. Všechna vysvědčení nebo certifikáty musí být samozřejmě přeložené.

Na naší škole nemají učitelé dost dobrou angličtinu, aby napsali doporučující dopis. Co s tím?

Vůbec nevadí. Doporučující dopisy můžou učitelé napsat česky a my je za ně přeložíme, pokud bude třeba a nezajistíš překlad jinak. 🙂

Přijímačky na univerzitu v USA

Jak vypadají přijímací testy na VŠ v Americe?

Jedním z požadavků na přijímačky je obvykle dodání výsledků ze standardizovaných testů (SAT, ACT), které měří studijní předpoklady studentů. Jde o podobný princip jako u Scio testů v ČR.

Testy jsou většinou písemné a trvají několik hodin. Skládají se u nezávislé testovací organizace, která pošle škole výsledek požadovaného testu, obvykle v podobě bodového skóre. Všechny zmíněné testy lze složit v Česku a nemusíš kvůli nim jezdit do USA nebo jinam.

Ne všechny školy však zkoušky u přijímaček vyžadují, proto doporučujeme zjistit předem, zda a jaké testy tebou vybrané školy požadují (nebo akceptují) a jaké jsou požadavky na bodové skóre testu.

V případě, že se rozhodneš po absolvování bakalářského studia pokračovat magisterským studiem, potkáš se s testy GRE, případně se specializovanými testy pro práva či medicínu (LSAT, MCAT).

Pokud jsi nestudoval/a střední školu v angličtině, budeš potřebovat ještě ověření svých jazykových znalostí.

Jak dobrou musím mít angličtinu?

Čím lepší angličtina, tím lépe, ale nemusíš mít strach. Naši lektoři tě bravurně připraví na přijímačky a hlavně na testy, které tvou úroveň angličtiny potvrdí.

Na výběr máš ze tří možností:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ověřuje schopnost studovat v angličtině.
 • Duolingo English Language Proficiency Test je levnější varianta testu TOEFL.
 • IELTS je pak britská alternativa ke zkoušce TOEFL, kterou americké univerzity často akceptují.

No a po odletu už budeš pilovat angličtinu s rodilými mluvčími.

Jak se můžu na testy připravit?

Vzhledem k náročnosti testů počítej s časem na přípravu, doporučujeme alespoň dva měsíce. Takovým minimem je seznámit se s formátem zkoušky, ale samozřejmě platí, že trénink dělá mistra. Pokud nás oslovíš, nejdřív společně nastavíme strategii. To znamená, že se dohodneme, kolik lekcí budeme věnovat angličtině a kolik matematice. Samozřejmě platí, že v průběhu příprav můžeme strategii upravit, abys dosáhl/a co nejlepších výsledků.

Na stránkách College Board si můžeš vyzkoušet SAT testy zdarma, k dispozici jsou ti také placené knihy či software. V rámci našich služeb tě na SAT či ACT testy rádi připravíme – v rámci balíčku celkové pomoci s přípravou na studia v USA.

Kompletní informace o SAT testech: https://satsuite.collegeboard.org/sat.

Kompletní informace a registrace na ACT testy: https://www.act.org/.

Náklady na studium v USA

Podle čeho posuzovat náklady na studium v USA?

Američané jsou zvyklí přemýšlet o studiu jako o investici a to je důležité i pro tebe. USA jsou navíc velmi rozmanitá země, takže se náklady mohou lišit mezi jednotlivými školami a lokalitami. Pečlivým výběrem školy tak můžeš náklady a tím i potřebu financování výrazně ovlivnit.

Dost informací najdeš přímo na stránkách univerzit. Při posuzování nákladů se však dívej také na nabídku finanční pomoci (financial aid). Škola totiž obvykle uvádí maximální hodnotu nákladů, kterou ale díky stipendiu nebudeš muset platit. Pro finanční plánování je toto velmi důležité.

Náklady na studium v USA můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • náklady spojené přímo se studiem,
 • životní náklady.
Kolik stojí školné na univerzitě v USA?

Školné pokrývá služby univerzity. Většinou najdeš údaj o ročním poplatku, případně o školném za akademické období (semester, quarter). Školné se pohybuje od 130 000 Kč do 2 200 000 Kč za rok. Celou tuto částku může pokrýt stipendium.

S jakými dalšími náklady je třeba při studiu v USA počítat?

Ke studiu se samozřejmě vážou další náklady – bydlení, strava, učebnice… V USA je také poměrně významným výdajem platba zdravotního pojištění. Při plánování studia ve Státech je proto dobré zohlednit všechny tyto náklady. Můžeš počítat s těmito částkami:

 • Ubytování a strava: 6 000 – 25 000 USD/rok
 • Zdravotní pojištění: 400 – 3 000 USD/rok
 • Učebnice a pomůcky: 800 – 1 800 USD/rok

Celkem tedy 7 200 – 29 800 USD/rok. K této částce připočti ještě výdaje na dopravu a kapesné.

Jak lze studium financovat?

Doložení schopnosti financovat své studium je jednou z podmínek pro získání víza. Je proto důležité ujasnit, jak budeš své studium financovat.

Vlastní zdroje

Základem je ujasnit si, co ti dovolí vlastní finanční situace, tedy co si ty a rodina můžete dovolit. Teprve pak můžeš začít řešit doplňkové financování a finanční pomoc.

Interní zdroje

Nejčastějším zdrojem finanční pomoci jsou samotné školy. Šance získat stipendium, půjčku či placenou práci přímo od školy se liší nejen univerzitu od univerzity, ale také podle stupňů studia a oborů.

Největší šance získat finanční pomoc je v doktorských programech zaměřených na výzkum, nejméně na profesně zaměřených magisterských programech. I na bakaláři však máš spoustu možností, jak získat finanční výpomoc. Nejčastěji se jako zahraniční student setkáš s:

 • tuition waiver – sleva na školném či jeho úplné odpuštění
 • merit-based scholarship – akademické či prospěchové stipendium
 • need-based scholarship – sociální stipendium reflektující finanční situaci studenta
 • athletic scholarship – sportovní stipendium za reprezentaci školy
 • on-campus employment/work/job – placená práce v areálu školy
 • research assistantship – placená postgraduální asistentská pozice ve výzkumu
 • teaching assistantship – placená postgraduální asistentská pozice ve výuce
 • administrative assistantship – placená postgraduální asistentská pozice v administrativě
 • loan – půjčka

Externí zdroje

Zdroje mimo rodinné prostředky a finance přímo od školy jsou často pouze doplňkovým financováním, i když se může jednat o zajímavé částky. V ČR se jedná například o Bakala Foundation, Kellner Family Foundation, Nadaci Sophia nebo Nadaci pro rozvoj vzdělání.

Vyplatí se to vůbec?

Pokud získáš sportovní stipendium, máš prakticky zaručeno, že se 4–5 let uživíš studiem a sportem. Studium v Americe je navíc investicí do tvojí budoucnosti. Pokud zůstaneš po škole v USA, tvoje nástupní mzda může být 1 350 000 Kč za rok, po vystudování prestižní univerzity (např. Harvard) jsou to 4 miliony Kč ročně.

Stipendium

Jak lze získat stipendium?

Nejčastěji poskytují stipendia přímo školy. Ke studentům bakalářského studia jsou nejštědřejší bohaté soukromé univerzity, které ale bývají velmi výběrové. To znamená, že aby škola studentovi stipendium udělila, musí v něm vidět výrazný přínos. Výhodou je akademický nebo jiný speciální talent či zajímavá osobnost. Zvláštní kapitolou jsou pak sportovní stipendia.

Seznam nejštědřejších amerických univerzit ti rádi představíme. 🙂

Co pokryje sportovní stipendium?

Při vyjednávání stipendia se školami se snažíme, aby částka, kterou dostaneš, byla co nejvyšší a opakovala se každý rok. Tzv. full-ride stipendium pokrývá školné a poplatky, ubytko, stravu a učebnice i pojištění, takže se můžeš plně soustředit na školu a sport a neřešit nic jiného.

Když se nám podaří vyjednat taky cost of attendance, budeš dostávat ještě peníze na běžné životní náklady (výlety, oblečení…). Za čtyři roky se můžeme dostat až na částku 400 tisíc dolarů.

Mám šanci dostat sportovní stýpko, i když nejsem mistr světa?

Jasně! Vysokých škol v USA je hodně a na všech rozhodně nejsou mistři světa a olympionici. 😉 Pro získání sportovního stipendia je důležitý sportovní výkon, a proto dáváme důraz na sportovní i akademickou přípravu.

Spolupráce se Sportegy Futures

Zvažuju, jestli zůstat v Česku, nebo studovat v USA. Má smysl se ozvat?

Určitě! Ozvi se nám ve třeťáku, my ti pomůžeme vymyslet plán a poradíme se vším, co je třeba, abys byl ready na přihlášku do USA. Pak už je jen na tobě, jestli se ve čtvrťáku rozhodneš pro ČR, nebo pro Ameriku.

Jak přesně mi Sportegy Futures pomůže?

Pomůžeme ti s veškerou akademickou přípravou, která je pro studium v USA nevyhnutelná – zahrnuje přípravu na SAT i jazykové testy. Zároveň jsme tu jako mentoři při psaní esejí a doporučujících dopisů. Projdeme s tebou celou přihlášku, žádost o vízum a pomůžeme s administrativou.

Co víc, specializujeme se na sportovce a máme kontakty přímo na univerzitách, takže na základě tvého profilu vybereme školy, které pro tebe budou nejvhodnější, a doporučíme perfect fit přesně pro tebe. Víc najdeš v popisu našich služeb.

Kam se dostali vaši klienti?

Pomohli jsme studentům dostat se na Harvard, Princeton, Yale či Dartmouth, ale taky třeba na University of Tennessee, University of San Francisco nebo Syracuse.

Potřebuju vízum, nebo stačí, že jsem složil/a přijímačky?

Před odletem určitě musíš mít vydané vízum. Studenti denního studia žádají o vízum F-1. Studijní vízum ti dá možnost i pracovat, ale první rok jen v kampusu a na 20 hodin za semestr. V následujících letech už můžeš pracovat na kampusu i mimo něj.

Výjimkou je praktický výcvik, který je součástí tvého studijního programu (tzv. curricular practical training – CPT).

Jaký je proces získání víza?

Po potvrzení registrace je třeba vyplnit formuláře a sjednat si schůzku na Velvyslanectví USA v Praze. S celým procesem ti pomůžeme.

Speciálně pro rodiče

Nejsme si jistí, jestli dceru/syna do Ameriky poslat studovat. V čem jsou výhody studia v USA?

Studium na americké vysoké škole nebo univerzitě přinese vašim dětem neskutečnou konkurenční výhodu do budoucna. Díky životu v zahraničí získají jiný pohled na svět. Titul z americké školy je také skvělým odrazovým můstkem pro jejich kariéru, ať budou hledat po návratu zaměstnání, nebo zakládat vlastní firmu. V neposlední řadě dáte díky studiu v USA svým dětem šanci osamostatnit se a získat nové přátele. Obecně je studium ve Státech vnímané jako velmi prestižní.

Garantujete přijetí na univerzitu?

Bohužel, přijetí na vysokou školu nemůžeme garantovat. Dokážeme však pomoci s výběrem vhodné školy, kde jsou šance na úspěch při přijímačkách nejlepší, a nemusí jít vždy pouze o Harvard. 🙂

V čem je Sportegy Futures lepší než konkurence?

Spolupráci stavíme na osobním přístupu a na tom, že máme kontakty přímo na univerzitách v Americe. Náš tým je poskládaný ze současných i bývalých profi sportovců, kteří si celým procesem prošli a rádi vám se vším pomohou a poradí.

Kromě sportovců máme v týmu také specialistu na daně a americkou akademickou sféru. Díky tomu vám dokážeme dát ucelený obrázek o tom, co je třeba zvládnout před odletem i po něm.

Naše dítě sice mluví plynně, my si však tolik nevěříme. Dostanou se k nám všechny informace od škol a trenérů?

Samozřejmě! Vždy vás budeme informovat o tom, co se zrovna děje, jaké jsou nabídky škol nebo co je třeba zařídit.

Nejsme z Prahy. Je i přesto spolupráce možná?

Určitě. Fungujeme naprosto bez problému online.

Kdy je nejlepší začít se spoluprací?

Ideální je začít už ve druháku nebo třeťáku střední školy vašeho dítěte. Budete tak mít dostatek času a prostoru na přípravu a výběr správné univerzity. Vyhnete se také stresu a nebudete pod tlakem udělat rychlé rozhodnutí.

Jak se vám můžeme ozvat?

Napište nám tady na webu přes formulář nebo rovnou na e-mail futures@sportegy.cz. Pokud raději voláte, jsme k dispozici na +420 605 121 661. Těšíme se!

Tvoje cesta do USA začíná tady 👇

Vyplň nám pár údajů, ozveme se ti do 2 pracovních dnů zpět
a domluvíme další postup.

* Odesláním zprávy souhlasíš se zpracováním osobních údajů.